Syringa

Jaike was mijn handvat om te kunnen groeien. Met haar hulp ben…