Autisme (ASS – autisme spectrumstoornissen)

Autisme is een veel voorkomend verschijnsel. Het is niettemin ook het meest onbegrijpelijke verschijnsel op het gebeid van menselijk gedrag.

Door mijn kennismaking met het boek De Vreemde Wereld van Martine Delfos gingen mijn ogen open en ging ik autisme beter begrijpen. Naar aanleiding van dit boek ging ik de opleiding Autisme zonder verstandelijke beperking bij Martine Delfos volgen. Dat was heel speciaal, Martine is een bijzondere vrouw met heel veel kennis en een enorm groot vermogen om zich te verdiepen in de mens en te kijken naar wat ze werkelijk ziet en hoort. Ik heb gelukkig heel veel van haar mogen leren. In de loop der jaren hebben we een aantal terugkomdagen gehad bij Martine waar ze haar laatste bevindingen met ons deelde. In 2012 heeft ze haar nieuwe theorie aan ons uitgelegd, Autisme vanuit een ontwikkelingsperspectief.

Autisme vanuit een ontwikkelingsperspectief:
Autisme is geen ziekte en ook geen defect, het is een genenpatroon dat leidt tot vertraagde ontwikkeling. Een vertraging én een versnelling van de persoonlijke ontwikkeling, aldus Martine Delfos. „Die is omgekeerd aan wat wij gewend zijn. Mensen met autisme ontwikkelen eerst hun kennis, het cognitieve aspect, en dan pas hun sociale gevoel.” Het gevolg is een reeks uiteenlopende “mentale leeftijden” in één persoon.

Iemand met autisme moet heel anders worden benaderd. „Als die zich apart gedraagt, bedenk  dan: Dat is normaal gedrag voor iemand van die en die leeftijd.”

Communiceren met mensen met autisme moet veel opener en positiever. „Zeg dat je iets niet begrijpt en ga met zo’n persoon in gesprek.” Daarbij is een goede relatie een randvoorwaarde. „Die relatie bestaat op basis van beschaving en tolerantie.”

Daarnaast dient de omgeving enkele dingen te weten van de betrokken persoon met autisme. „Zijn er overgevoelige, niet-gerijpte zintuigen? Is de communicatie vlak? Hoe oud was de persoon toen hij ging praten? Begrijpt hij de opdracht? Stelt hij vragen? Is er sprake van apart, kinderlijk gedrag? Wordt hij gepest? Dat laatste is natuurlijk een retorische vraag. Ja, natuurlijk worden mensen met autisme gepest. Vanwege hun goede eigenschappen, de neiging om niet terug te pesten en aardig te zijn. Ze worden gepest omdat de pesters jaloers zijn op mensen met autisme. Omdat die zo goed zijn.”

Bron: Autisme vanuit een ontwikkelingsperspectief; Martine F. Delfos en Norbert Groot 

Deze visie heeft mij mooie inzichten gegeven en biedt een ander perspectief voor begeleiding en opvoeding.  De interpretatie van de verschillende leeftijden in 1 persoon geeft goede handvatten waarop mensen met autisme begeleid of opgevoed kunnen worden.

Benieuwd en wil je meer  weten, neem contact op met mij