Eind augustus was de controle audit 2 van ISO 9001-2015 voor Viverè Coaching en Viverè Centrum. Een audit is een spannend moment, maar gelukkig ging het goed.

ISO 9001 is een kwaliteitsmanagementsysteem. Hiermee waarborgen we onze kwaliteit. Belangrijk voor onze cliënten en voor onszelf. Ook de organisaties die onze zorg inkopen, zoals de gemeenten, hebben als voorwaarde dat we aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. ISO 9001 heeft een cyclus van drie jaar. De eerste keer is de certificeringsaudit, het jaar erna de controle audit 1 en het jaar dáárna de controle audit 2. Vervolgens begint alles weer van voren af aan. Bij ons ging het dit jaar om controle audit 2.

Er kwam een auditor van TÜV Nederland bij ons op bezoek. TÜV Nederland is een onafhankelijke beoordelaar die certificeringen, keuringen, inspecties en trainingen verzorgt. De auditor bekeek of we aan de ISO-normeringen voldoen. Daarvoor ging ze ook in gesprek met eigenaar Jaike van der Meulen, een coach ambulante begeleiding en een coach van de dagbesteding. Een deelnemer van Viverè Centrum verzorgde een heerlijke lunch.

De auditor beoordeelde of we voldoen aan de auditcriteria en de wet- en regelgeving, of ons managementsysteem effectief is en of er nog verbeterpunten zijn.

De zogenaamde PDCA-cyclus is belangrijk bij ISO. PCDA wil het volgende zeggen. Plan; je stelt een plan op, Do; je voert dit uit, Check; je controleert de resultaten van je acties en Act; je benut de uitkomsten van je Check-fase zo goed mogelijk. Drie jaar geleden was deze aanpak nog helemaal nieuw voor ons. Inmiddels is het steeds meer ons eigen systeem. Goed bruikbaar voor alle coaches. Het hele jaar door besteden we met elkaar aandacht aan ons kwaliteitssysteem. We vragen ons voortdurend af: waar liggen verbeterpunten en welke acties nemen we daarin?

We kregen een mooie beoordeling: ‘de organisatie heeft laten zien in staat te zijn zich het kwaliteitsmanagementsysteem steeds meer eigen te maken, het continue verbeteren is aantoonbaar.’ Op klanttevredenheid scoorden we een 9.3. Daar zijn we nog het meest trots op.