Viverè Coaching

Al 15 Jaar specialist in Coaching en Dagbesteding:
Een jubileum van samen groeien

Met grote trots en dankbaarheid vieren wij het 15-jarig jubileum van Viverè. Al 15 jaar ondersteunen en begeleiden wij onze cliënten op hun reis naar groei, zelfontplooiing en welzijn. Dit jubileum markeert niet alleen een mijlpaal in onze bestaansgeschiedenis, maar we staan ook stil bij de bijzondere banden die zijn ontstaan met onze cliënten, ons team en de gemeenschap waarin we actief zijn.

We zijn erg dankbaar voor de grote tevredenheid die onder onze cliënten leeft. In 2023 mochten we een score van 8,4 noteren, wat ons motiveert en bevestigt dat we op de goede weg zijn. Het allerbelangrijkst voor ons is dat 100% van onze cliënten zich veilig voelt en volledig geaccepteerd wordt voor wie ze zijn. Dit is altijd ons streven geweest en zal dat ook blijven.

Durf te leven, zoals je leven is bedoeld

Ons team

Ons team, dat nu 25 coaches telt, is de ware ruggengraat van Viverè. Hun toewijding, betrokkenheid en de voortdurende groei die we door diverse gezamenlijke scholingen met elkaar doormaken zijn de drijvende kracht achter onze successen. Via externe organisaties maar ook gebruik makend van de expertise van de individuele coaches blijven we ons ontwikkelen en elkaar stimuleren.

We zijn gezegend met een team dat niet alleen samenwerkt, maar ook van elkaar leert en elkaar steunt – door mooie ontwikkelingen en geluksmomenten maar ook tijdens pittige en verdrietige tijden, zoals het overlijden van een van onze geliefde coaches. In alles wat we doen, blijft de kracht van ons team ongeëvenaard.

Onze cliënten

We willen ook onze oprechte dankbaarheid uitspreken naar onze cliënten. Het is dankzij hun vertrouwen in ons dat we in staat zijn geweest om gelijkwaardige en effectieve begeleiding te bieden. Als coaches leren wij veel van onze cliënten; het is een wederzijds proces van groei en ontwikkeling waar we enorm veel waarde aan hechten.

Als we in de tijdlijn hieronder terugkijken op de afgelopen 15 jaar, zijn we dankbaar voor het pad dat we met elkaar hebben bewandeld en kijken we uit naar de toekomst die voor ons ligt. Samen blijven we streven naar een wereld waarin iedereen zich geaccepteerd, geliefd en ondersteund voelt. Op naar de volgende 15 jaar!

15 jaar Viverè in een tijdlijn

16 maart 2009

Inschrijving Viverè coaching door Jaike van der Meulen. In de eerste 2 maanden heeft ze lezingen gegeven in bibliotheken om bekendheid te geven aan onze werkwijze. In juni/ juli zijn we gestart met 3 cliënten.

2013

Eerste samenwerking met andere coaches in het Viverè team.

2015

Eerste officiële aanbesteding WMO gedaan en gegund gekregen (gemeente Smallingerland). Daarna volgden vele aanbestedingen WMO en gelukkig ook gunningen. WMO aanbestedingen geven altijd wel een hele administratieve rompslomp en zijn altijd spannend.

 

Begin 2018

Gegund voor het bieden van Jeugdhulp in de provincie Friesland.

April 2018

Start Viverè dagbesteding: Viverè centrum voor ontwikkeling en perspectief.

September 2018

Pand gekocht, oud dansdomein Drenth – nu Viverè centrum.

12 juni 2018

Opening Viverè centrum in het nieuwe pand en feest 10 jarig bestaan Viverè Coaching.

Juli 2018

Gestart met eHealth Platform Mind district. Dit heet inmiddels Evie www.evie.nl

Augustus 2018

Burgemeester André van de Nadort brengt een bezoek aan Viverè centrum.

2019

Aanbesteed en gegund: Participatie en re-integratie OWO gemeenten (Opsterland, Weststellingwerf, Ooststellingwerf).

2020

Corona. We gingen beeldbellen en bedachten vele creatieve werkvormen om toch de begeleiding voort te kunnen zetten.

15 september 2020

ISO 9001 gecertificeerd, ieder jaar opnieuw behaald.

2021

ECD Zilliz in gebruik genomen.

2023

Coach Enzo heeft SKJ behaald – HBO jeugdprofessional.

2024

Viverè bestaat 15 jaar! Momenteel hebben we 138 cliënten.