Afgelopen september heeft onze coach Enzo via een EVC traject (Erkenning van Verworven Competenties) zijn registratie als Jeugd en Gezinsprofessional behaald. Hiermee voldoet hij aan de EVC beroepsstandaard ‘Vakbekwame hbo jeugd- en gezinsprofessional’ en is hij opgenomen in hét beroepsregister voor jeugdprofessionals in Nederland, het SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd).

Om deze registratie te behouden zijn er jaarlijks bijscholingsdagen. Onlangs heeft Enzo zijn eerste bijscholing gehad waarbij hij twee inspirerende trainingen heeft gevolgd én meteen punten heeft verdiend voor zijn herregistratie. De onderwerpen van deze trainingen waren:

  • Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
  • Werken met gezinnen met complexe problemen

Bijscholing is belangrijk voor ons als coaches. Niet alleen om onze kwaliteitsregistratie te behouden maar vooral ook om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen in ons vakgebied, om onze kennis te verdiepen en natuurlijk ook om te netwerken met collega’s en ervaringen uit te wisselen. Voor Enzo was het dan ook een zeer waardevolle, inspirerende en motiverende dag. Met de opgedane kennis en inzichten, gecombineerd met zijn passie en liefde voor dit werk, zal hij veel voor onze cliënten blijven betekenen.