Positief inspectierapport GGD toezicht i.o.v. gemeente Steenwijkerland

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de organisatie van maatschappelijke ondersteuning van personen met een beperking en personen met psychische of psychosociale problemen en voor de kwaliteit en de continuïteit van de voorzieningen. Dit is vastgelegd in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

In het kader van deze verantwoordelijkheid heeft de toezichthouder, GGD IJsselland, in opdracht van de gemeente Steenwijkerland, in september j.l. een onderzoek uitgevoerd bij Viverè Coaching.

De toezichthouder heeft gesprekken gevoerd met de directeur, met een coach en een ambulant coach. Ook zijn er cliënten geïnterviewd. Daarnaast zijn cliëntendossiers met ondersteuningsplannen, rapportages en evaluaties geraadpleegd, beroepskwalificaties, verklaringen omtrent het gedrag, een overzicht van de medewerkers en de website.

Het onderzoek is afgesloten met een positief inspectierapport wat ter kennisgeving wordt aangeboden aan het college van B&W. De conclusie luidt:

“Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden. De aanbieder levert ten tijde van het inspectiebezoek cliëntgerichte ondersteuning welke bijdraagt aan de zelfredzaamheid en participatie van cliënten”.

Iedere dag zetten wij ons met veel liefde en enthousiasme in om cliënten te helpen deze doelstelling te realiseren. We zijn dan ook erg blij met deze erkenning en trots dat onze werkwijze op deze manier weer bevestigd wordt!

Viverè biedt naast ambulante ondersteuning tevens dagbesteding, psychomotorische therapie en weerbaarheidstraining aan. Viverè is ISO 9001:2015 gecertificeerd.

Meer weten? Neem contact met ons op: info@viverecoaching.nl, tel. 06 52032851.