Na een uitgebreide audit door TÜV Nord Nederland kunnen wij melden dat onze ISO 9001 certificering is verlengd tot 2026.

ISO 9001 is dé internationale norm voor kwaliteitsmanagement waarmee bedrijven en organisaties hun prestaties bewaken, wijzigingen beheersen en streven naar verbeteringen. Certificering toont aan dat de organisatie voldoet aan de norm, wat vaak wordt gezien als een teken van betrouwbaarheid en kwaliteit.

De doelstellingen van de audit waren of ons managementsysteem:

  • voldoet aan de auditcriteria (nader gespecificeerd in het auditrapport);
  • de organisatie in staat stelt te waarborgen dat zij voldoet aan contractuele verplichtingen;
  • de organisatie in staat stelt te waarborgen dat zij voldoet aan van toepassing zijnde wet- en regelgeving;
  • effectief is, zodat redelijkerwijs verwacht kan worden dat de door de organisatie gestelde doelen worden bereikt;
  • op specifieke gebieden mogelijk verbeterd kan worden.

Samen hebben we niet alleen aan de strenge auditcriteria voldaan, maar ook laten zien dat ons team in staat is om op zorgvuldige wijze mensen met hulpvragen te begeleiden en te coachen. Deze her-certificering is dan ook een prachtige bevestiging van waar wij ons elke dag met hart en ziel voor inzetten. Ook hebben we aangetoond dat wij in staat zijn om aan de eisen en verplichtingen te voldoen waarmee wij onder meer door wet- en regelgeving te maken hebben. Bovendien hebben we als team waardevolle inzichten verkregen om onze ondersteuning op specifieke gebieden te verbeteren. Op naar een nog betere zorgverlening!